ID-паспорт громадянина України: як отримати

Щоденно до департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” Луцької міської ради звертаються десятки громадян з метою отримання адміністративної послуги щодо оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, у зв’язку з досягненням 14-ти річного віку, обміну паспорта у зв’язку з досягненням 25-ти чи 45-ти річного віку особою, яка має паспорт зразка 1944 року, зміною прізвища, непридатності паспорта до користування чи втрати паспорта.

Про це повідомляє департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”.

Більшість громадян не володіє інформацією з наступних питань:

 • Які ж документи необхідно взяти з собою?
 • Скільки коштує адміністративна послуга щодо оформлення паспорта громадянина України?
 • Який термін її отримання?
 • Чи є можливість громадянам, місце проживання яких зареєстроване у іншій адміністративно-територіальній одиниці, отримати дану адміністративну послугу у Луцькому ЦНАП?

Документи для оформлення, обміну паспорта громадянина України подаються виключно за зареєстрованим місцем проживання особи. Громадяни, які втратили паспорт громадянина України і місце проживання яких не зареєстроване, для відновлення втраченого паспорта звертаються за адресою попередньої реєстрації місця проживання.

Паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання і вартує 279 гривень. У разі термінового оформлення — не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання і вартує 366 гривень.

Розмір адміністративного збору за оформлення, обмін документів включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації. Вартість бланка документа та його персоналізація визначена Наказом Державної Міграційної служби України від 03.11.2016 р. №280 і становить за оформлення та обмін паспорта громадянина України 192 гривні, що в сумі становить 279 гривень).

Паспорт громадянина України, який оформляється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання і є безкоштовним.

Для оформлення паспорта громадянина України вперше при досягненні 14-ти річного вікунеобхідно подати документи:

 • документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання (довідку органу реєстрації в якій зазначена дата реєстрації, будинкову книгу або картку реєстрації/прописки);
 • свідоцтво про народження;
 • паспорти обох батьків;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

У разі, коли батьки чи один із батьків дитини на момент її народження були іноземцями чи особами без громадянства, або у разі набуття дитиною громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію дитини громадянином України.

Для обміну паспорта громадянина України у зв’язку з досягненням 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994 року чи непридатності паспорт до користування потрібні наступні документи:

 • паспорт, що підлягає обміну;
 • документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання (довідку органу реєстрації, в якій зазначена дата реєстрації, будинкову книгу або картку реєстрації/прописки);
 • документ про сімейний стан (свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили);
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору.

Якщо дані, внесені до паспорта, пошкоджені (затерті), обов’язково подається свідоцтво про народження.

Для обміну паспорта громадянина України, у зв’язку зі зміною прізвища:

 • паспорт, що підлягає обміну;
 • документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання (довідку органу реєстрації, в якій зазначена дата реєстрації, будинкову книгу або картку реєстрації/прописки);
 • свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору.

Для оформлення паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого:

 • документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання (довідку органу реєстрації. в якій зазначена дата реєстрації, будинкову книгу або картку реєстрації/прописки);
 • свідоцтво про народження;
 • документ про сімейний стан (свідоцтво про шлюб/розірванняшлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили);
 • свідоцтво про зміну імені (у разі зміни імені);
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України).

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення/обміну паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Всі документи подаються в оригіналах. Після прийняття до розгляду заяви-анкети оригінали документів повертаються заявнику.

Залишити відповідь