Військові нагадали, чому приносять повістки резервістам на Волині

У вересні 2016 року в зоні відповідальності оперативного командування «Захід» проводитимуться збори з військовослужбовцями-резервістами, що мають бойовий досвід, отриманий під час проведення АТО на території Луганської та Донецької областей.

Згідно Указу Президента України від 18 травня 2015 року №274/2015 «Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» «В особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, звільнені зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – на посади відповідно до їх військових звань», – повідомили у прес-службі ОК «Захід».

Основним завданням військового резерву є підвищення та підтримання військової навченості громадян з метою виконання завдань по захисту держави на професійному рівні.

«Важливо не допустити втрати для Збройних Сил підготовлених військовослужбовців, які звільняються з військової служби і брали безпосередню участь у бойових діях, зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів, після їх звільнення. Резервістам відшкодовують компенсацію за проїзд до місця проходження зборів та у зворотньому напрямку і здійснюють виплату добових (відповідно до військових звань). Також щорічно виплачується грошова винагорода у відповідності із військовим званням за результатами виконання програми підготовки», – кажуть в прес-службі.

Та наголошують, що згідно рішення Президента України, потреби у проведенні сьомої хвилі часткової мобілізації немає, бо наше військо переходить на контрактну службу, і більшу частину Збройних Сил України на даний час складають військовослужбовці військової служби за контрактом.

Нагадаємо, повістки військовим почали розносити у серпні.

Додамо, що згідно ЗУ Про військовий обов”язок та військову службу від зборів звільняються:

1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):
1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;
2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;
3) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;
4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, – в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів;
5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів – в період, коли у цих закладах проводяться заняття;
6) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання – на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти – в період екзаменаційних сесій;
7) військовозобов’язані-жінки, за винятком перевірочних зборів;
8) особи, звільнені з військової служби, – протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;
9) військовозобов’язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;
10) військовозобов’язані – у зв’язку з депутатською діяльністю;
11) військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;
11-1) військовозобов’язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, – з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;
12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;
13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;
14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою – до дня опублікування результатів виборів включно.
2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов’язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.
3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

Крім того є перелік поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори ( Постанова КМУ від 28 липня 2010 р. N 673):
1.смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних
брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини
(чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку
зборів;
2. хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною
(чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов’язаним, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
3. здійснення стосовно військовозобов’язаного кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;
4.потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під
час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
5. складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.