На Сході двоє військових підірвалися на розтяжці

Àðòèëëåðèñòû 92-é ÎÌÁÐ âî âðåìÿ ó÷åáíûõ ñòðåëüá íà ïîëèãîíå â ñ. Áàøêèðîâêà (×óãóåâñêèé ð-í, Õàðüêîâñêàÿ îáë. ), 2 íîÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Âëàäèìèð Àíäðååâ / ÓÍÈÀÍ

На Луганщині у Золотому на вибухівці підірвалися двоє українських військовослужбовців.

За даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, інцидент стався напередодні ввечері в районі шахти “Родіна”, – пише ТСН.

Повідомляється, що військові підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої, за попередньою версією, “розтяжці”.

Постраждалих доправлено до лікарні. “За словами лікарів, їх стан тяжкий, але стабільний. Планується перевезення поранених до госпіталю у м. Харків”, – зазначили у ВЦА.