Відставка міністра Шевченка: як голосували нардепи з Волині

Ìèíèñòð ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Óêðàèíû Èãîðü Øåâ÷åíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, â Êèåâå, â ñðåäó, 11 ìàðòà 2015 ã. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Троє волинських народних депутатів підтримали відставку лави Міністерства екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка.

Загалом за відповідне рішення проголосували 235 народних обранців.

Волинські “фронтовики” Ігор Лапін, Ігор Гузь, Юрій Савчук проголосували “За”. Мажоритарники з “Волі народу” не голосували (Сергій Мартиняк) або ж їхні картки були відсутні в системі голосування (Степан Івахів, Ігор Єремеєв).

 

Як пише ТСН, скандал навколо Шевченка виник тоді, коли він полетів приватним літаком до Ніцци в той час, як під Києвом палала нафтобаза “БРСМ”. Натомість сам міністр визнав, що в неробочий час скористався літаком депутата Олександра Онищенка і не заплатив ні копійки за переліт.

Пізніше віце-прем’єр-міністр Валерій Вощевський назвав Шевченка “некомпетентним і безвідповідальним”.

Шевченко всі обвинувачення у його бік відкидає, тому перед голосуванням щодо його звільнення звернувся до спікера парламенту Володимира Гройсмана із проханням дати йому кілька хвилин на виступ.